Select Page

POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL WEB

 
PROTECCIÓ DE DADES CONSTRUCCIONS RIBES BOSCH, S.L.

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Construccions Ribes Bosch, S.L. es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Construccions Ribes Bosch, S.L. estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Construccions Ribes Bosch, S.L. li informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: Construccions Ribes-Bosch, S.L.
NIF: B25401340
Domicili social: Ronda Sud, s/n – Torregrossa 25141 Lleida

USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Construccions Ribes Bosch, S.L. o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç ilícita. Com a conseqüència d’aquest registre, se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. Es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Construccions Ribes Bosch, S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a:

No emprar-los per:
  • 1- Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • 2- Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  • 3- Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Construccions Ribes Bosch, S.L. dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • 4- Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Construccions Ribes Bosch, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Construccions Ribes Bosch, S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Construccions Ribes Bosch, S.L. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu
funcionament, accés i ús, etc.) ..

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Construccions Ribes Bosch, S.L.. L’usuari es compromet a respectar
els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Construccions Ribes Bosch, S.L.

Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Construccions Ribes Bosch, S.L..

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Construccions Ribes Bosch, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Construccions Ribes Bosch, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Construccions Ribes Bosch, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Construccions Ribes Bosch, S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió
o participació amb les entitats connectades.

DRET D’ EXCLUSIÓ

Construccions Ribes Bosch, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

Construccions Ribes Bosch, S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Construccions Ribes Bosch, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Construccions Ribes Bosch, S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

POLÍTICA DE COOKIES

Pel que fa a la política de cookies del web, en cas que la pàgina web disposi d’elles i aquestes no siguin inherents al funcionament del web o com així refereix l’esmentat apartat 2 de l’article 22 LSSI “al sol fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electrònica”:

Una cookie és un arxiu d’informació que el servidor d’aquest lloc web envia al dispositiu
(ordinador, smartphone, tablet, etc.) de qui accedeix a la pàgina per emmagatzemar i recuperar
informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip.

Construccions Ribes Bosch, S.L. utilitza diversos tipus de cookies (tècniques, analítiques i socials)
únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l’usuari en el lloc web, sense cap tipus
d’objecte publicitari o similar.

Construccions Ribes Bosch, S.L., a través de les cookies no recull dada personal alguna. Totes les
galetes, excepte les utilitzades pel sistema d’estadístiques Google Analytics són temporals i
desapareixen a l’acabar la sessió.

       Construccions Ribes Bosch, S.L. utilitza en aquest lloc web les galetes que es detallen a continuació:
TipusCaducitatFinalitatPròpies / Tercers
AnàlisiNCFuncionalitatTercers

L’usuari podrà, en qualsevol moment, triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web
mitjançant:

a) La configuració del navegador.
b) Eines de tercers, disponibles on-line, que permeten als usuaris detectar les cookies en cada lloc web que visita i gestionar la seva desactivació. Ni aquesta web, ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

L’acceptació de la present política implica que l’usuari ha estat informat d’una forma clara i completa sobre l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) així com que Construccions Ribes Bosch, S.L. disposa del consentiment de l’usuari per l’ús de les mateixes tal com estableix l’article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Ubicació

Ronda Sud, s/n
25141 Torregrossa - Lleida

 

Copyright © 2019 Construccions Ribes Bosch. Tots els drets reservats.
|Avís legal|